Оздоровлення насіння: дешево і дієво.

Новости

2 апреля 2014

Валентина Польщан, бактеріолог Анна Черкащина, фітопатолог.

Якщо партія посівного матеріалу має надто високий рівень ураженості, то варто підібрати протруйник(и), якщо ж таких препаратів немає — всю пар тію насіння доцільно замінити. Такі кроки можна робити інтуїтивно, але при цьому немає певності, що дія була вибрана пра¬вильно. Щоб безпомилково обрати тактичні кроки, варто провести фітоекспертизу насін¬ня. Цей лабораторний прийом встановлює наявність або відсутність збудників гриб¬них і бактерійних захворювань, їх видовий склад, локалізацію та ступінь зараженості посівної партії. Зазвичай на підприємствах з невисоким рівнем господарювання його не проводять. Тому не дивно, що посіви озимої пшениці і ячменю вже з осені можуть бути уражені. Проблема ураження і прихованої інфекції не стосується самої лише озимини, вона актуальна і для ярих: пшениці, сої та інших культур, що будуть висіватись вже найближчої весни. Взагалі розвиток хворо¬би від ураженого насіння, залежно від куль¬тури і власне збудників, може розтягнутися в часі.

ТАБЛИЦЯ 1. РЕЗУЛЬТАТИ ФІТОЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, БІЛОРУСЬ, 2008 Р.

Назва хвороби

Уражених партій, %

Мінім, ураження, %

Максим, ураження, %

Альтернаріоз

96

1

98

Гельмінтоспоріоз

77

1

90

Фузаріоз

61

1

55

ТАБЛИЦЯ 2. ЗАРАЖЕНІСТЬ НАСІННЯ СОЇ ГРИБНИМИ ХВОРОБАМИ,"АГРОАНАЛІЗ«, 2009 Р.

Назва хвороби Збудники

Кількість зараже- % зараженого насіння них партій, % у парти (мін.-макс.)

Фузаріоз

Fusarium oxysporum, FGibbosum

50,6

1-21

Аскохітоз

Ascochyta phaseolorum

4,8

1-4

Альтернаріоз

Аlternaria tenuis

69,4

4-61

Пероноспороз

Реronospora manshurica

1,6

1-9

Як один з варіантів: при проростанні насіння збудники можуть уражувати сходи, потім по провідних судинах пересуватися по рослині і тільки потім, в більш пізні періоди розвитку культури, виявляти симптоми. І агроному залишається тільки гадати, чому перебіг хворобг а ефект від фунгіцидних обробок, навіть коли вони були вчасними, виявився гіршим, ніж очікували. Тільки з часом приходить розуміння, що прихована інфекція, яка зна¬ходиться в рослині, чекає на сприятливі умови. І щойно вони настають, починається масовий прояв симптомів, з якими боротися важче, ніж їх попереджати.

Але якщо рослини виросли із посівно¬го матеріалу 1-2-ї репродукцій, та ще й протруєного відповідною комбінацією препаратів, то несподіваних сюрпризів, звісно, буде менше. І це є ще одним аргу¬ментом на користь завчасного проведення фітоекспертизи, яка заощадить час, гроші та зорієнтує виробничника ще до початку сівби у виборі ефективних прийомів.

Також, крім виявлення прихованої інфекції традиційних збудників хвороб, фітоекспертиза дозволяє виявити каран¬тинних збудників, яких на землях госпо¬дарства до цього не було.

Місця зосередження патогенів

При плануванні захисних заходів важливо розуміти, що збудники інфекційних хвороб можуть перебувати як на поверхні, так і всередині насіння. На поверхні зберігають­ся спори фітопатогенних грибів — твердої сажки пшениці, сажки цибулі, летючої сажки кукурудзи, фузаріозу, гельмінтос-поріозу рису, а також різних цвілевих грибів. Усередині насіння (точніше — у зародку насіння пшениці або ячменю) зберігається міцелій летючої сажки, а в насінні овочевихкультур — збудник пероноспорозу. Міцелій альтернарії зосеред­жується в оболонці насіння, але здатний проникати в ендосперм і зародок, викликаючи «чорний зародок» пшениці.

З насінням передаються також бактеріози, які можуть бути локальними або загальними. Останні дуже шкідливі, оскільки симптоми хвороби спостерігаються по всій рослині у вигляді кореневої гнилі і в’янення, що призводить до загибелі як сходів, так і дорослої рослини.

Методи фітоекспертизи

У професійних лабораторіях для виділення збудників грибних і бактерійних захворювань насіння використовують такі методи:

Життєві приклади

Фахівцями служби захисту рослин Білорусі проведено фітопатологічну експертизу 109,93 тис. т насіння. Збудники хвороб були виявлені в насінні всіх партій! Діапазон ураженості насіння склав від 1 до 100% (середній — 39%). Різниці в ураженості між насінням вищих та інших репродукцій встановлено не було (табл. 1).

Альтернаріоз виявлений на 96% обстежених партій насіння ярих зернових з ураженістю 1-98%. Гельмінтоспоріоз зустрічався в 77% партій, з ураженістю від 1% до 90%. Фузаріозна інфекція відмічена на 61% партій з часткою ураженого насіння від 1 до 55%. В Україні фітоекпертизі насіння не приділяють належної уваги і масштабних досліджень не проводять. Дані нашої лабораторії свідчать про високу зараженість посівного матеріалу хворобами. Визначення інфікованості насіння сої у вологій камері показує, що більше половини (50,6%) насінних партій заражені різними видами збудників роду Fusarium Link, всередині партій цей показник складає від 1 до 21%. Альтернаріозом було уражено 69,4% партій, менш поширеними виявились аскохітоз і пероноспороз (табл. 2).

З практики досліджень відомо, що посівний матеріал, який використовують у господарствах, дуже рідко заражений одним із збудників хвороб. Частіше партія насіння заражена їх комплексом. А універсального препарату, який був би ефективним проти всього спектру хвороб, немає. Хоча, з погляду економіки, знезараження насіння — прийом рентабельний, такий, що дозволяє зберігати (залежно від культури, сорту, природної зони, формованої врожай­ності, ураженості насіння і вегетуючих рослин в період вегетації) до 8,7% урожаю. Тому після лабораторного аналізу залишається тільки правильно підібрати діючі речовини в протруйники. Про окупність витрат свідчить те, що підвищення урожайності становить від 0,4 до 2,7 ц/га