ДО ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - НАУКОВИЙ ПІДХІД

Новости

26 марта 2014

 

 

Один з пунктів програми виїзного засідання був візит до Каховки і ознайомлення з єдиною на Україні комплексною лабораторією агрономічних досліджень та системою фітомоніторингу ФІТЕК.

— В інтенсивній технології шаманів бути не може, — потрібні спеціальні знання і науковий підхід, — у цьому переконаний Л.Волосковець.

Тому в 2004 році підприємствами «Агроаналіз» і «Агродоктор» (директор і спів¬засновник — підприємець Вадим Дудка) створено інформаційний центр, роз¬роблено проект агрообслуговування сільгоспвиробників, який включає в себе агролабораторію та систему фітомоніторингу. Лабораторія оснащена сучасним устаткуванням і методиками, що дозволяє здійснити аналіз грунту, виявити і ви¬значити ушкодження сільгоспкультур шкідниками і хворобами, дати своєчасні ре¬комендації, інакше протягом одного дня можна втратити увесь урожай. Система ФІТЕК включає в себе датчики контролю погоди, стану грунту і сенсорні датчики вегетації рослин. Таким чином спеціаліст-оператор, перебуваючи за сотні кіломе¬трів від поля, за допомогою системи ФІТЕК отримує повну інформацію на сервер, розташований у Каховці, і дає конкретні методичні рекомендації. На агрообслу¬говуванні центру — 3 тисячі гектарів полів у різних регіонах України. А цього року вперше в Росії, у Новосибірську, за допомогою системи ФІТЕК на площі 30 гекта¬рів отримано по 55 тонн сортової цибулі з гектара. Вигоди безперечні. Таким чином фермерам пропонується бізнес "під ключ«з гарантією успіху. Гості уважно ознайомилися з агролабо¬раторією, вислухали пояснення її співробіт¬ників, поставили їм чимало питань. І якщо хтось із них до запрошення ознайомитися з каховським «ноу-хау» поставився дещо скептично, то тепер — з повагою.

Зокрема, голова Комітету Верховної Ради України з питань з екологічної полі¬тики, природокористування та ліквідації на¬слідків Чорнобильської катастрофи Анато¬лій Семинога зробив такий висновок:

— Ми з цікавістю ознайомилися з орга¬нізацією роботи агролабораторії по впро¬вадженню новітніх технологій. Перед нами серйозний агробізнес. І в цьому сенсі Херсонщина випереджає час, працює на перспективу.

підкомітету з питань техногенної та радіаційної безпеки і надзвичайних си¬туацій Володимир Скубенко теж високої думки:

— Це вперше зустрічаю суто людський підхід до рослини: беруть аналізи, міряють температуру. Це терапевт, котрий ставить діагноз, і будь-який фермер може сюди звернутися, як до «швидкої допомоги», за¬телефонувавши на 103. В Києві відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації на¬слідків Чорнобильської катастрофи, на яке запрошено представників ком¬паній «Чумак» і «Агродоктор». На ньому підбито підсумки виїзної колегії: робо¬та переходить у практичну площину.

Прес — служба Асоціації «Овочі України»